احتمال ایجاد دوره کارشناسی پیوسته فنی حرفه ای با محوریت دروس عملی

Posted by

دانشگاه فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از احتمال ایجاد دوره کارشناسی پیوسته با تاکید بر دروس عملی خبر داد.

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو  با خبرنگار مهر با اشاره به آمایش و ساماندهی آموزش عالی گفت: خواستگاه آمایش به کشور فرانسه باز می گردد و یک نوع برنامه ریزی منطقه ای است.

وی ادامه داد:  کارشناسان توسعه ای کشور فرانسه متوجه شدند که پاریس بیش از اندازه توسعه یافته و به مناطق دیگر توجه نشده است بعدها این مفهوم وارد ادبیات برنامه ریزی کشوری شد به این معنی که توسعه متوازن صورت گیرد و مناطق براساس مزایایی که دارند رشد کنند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: آمایش آموزش عالی مهارتی هم یک برنامه ریزی منطقه ای است. در کشور ایران نیز اکثر دانشگاه های بزرگ در تهران قرار دارند و ۲۰ درصد دانشجویان کشور در تهران حضور دارند.

وی ادامه داد: برهمین اساس وزیر علوم کمیته ای تشکیل داد و مصمم است توسعه متوازن را در آموزش عالی کشور اجرایی کند. در دانشگاه فنی و حرفه ای نیز این سیاست اجرا شده و فرصت آموزش عالی مهارتی برای همه فراهم خواهد شد.

صالحی عمران افزود: یکی از بخش های مهم آمایش آموزش عالی ساماندهی است که در دانشگاه فنی و حرفه ای اجرا می شود و تاکنون ۱۷۰ رشته دانشگاه به دلیل عدم نیاز صفر شده و قرار است ۳۰۰ رشته جدید جایگزین آن شود.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای به دلیل تغییر نظام آموزش عالی کشور، شاید تغییری در دوره های آموزشی ایجاد شود، دوره های کارشناسی پیوسته با تاکید بر دروس عملی، تقاضای بازار کار، و تقاضا محور ایجاد شود.