مدیریت آبهای سطحی شرق تهران پس از ۳ سال توقف، از سرگرفته شد

Posted by

مدیریت آبهای سطحی شرق تهران پس از ۳ سال توقف، از سرگرفته شد

مدیرعامل شرکت خاکریزآب گفت: عملیات اجرایی احداث سرشاخه پیروزی – اصفهانک به عنوان مهمترین پروژه مدیریت آب های سطحی شرق تهران، پس از ۳ سال توقف، از سرگرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب پوش پارس مدیرعامل شرکت خاکریزآب ضمن اعلام خبر فوق افزود: طول پروژه احداث سرشاخه پیروزی- اصفهانک به ۷/۴ کیلومتر می رسد و پروژه به عنوان بخشی از شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی شرق تهران، با استفاده از لوله هایی به قطر ۱۴۰۰ میلیمتر تا ۲۲۰۰ میلیمتر و همچنین احداث کانال بتنی اجرا خواهد شد. وی با بیان آنکه اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز و به دلایل متعدد پس از اجرای حدود ۴۶۰ متر (معادل ۱۰ درصد کل پروژه) متوقف شد، خاطرنشان ساخت: هم اکنون و متعاقب رفع موانع و مشکلات پروژه و نیز بازنگری طرح توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، اجرای آن در ۲ جبهه کاری آغاز شده است و پیش بینی می شود بهره برداری از آن نقش مهمی در مدیریت سیلاب در مناطق ۱۳ و ۱۴ ایفا کند.

به گفته مدیرعامل شرکت خاکریزآب، با توجه به برنامه ریزی انجام شده و علی رغم مشکلات اجرایی پروژه های زیربنایی شهری، سرشاخه اصفهانک- پیروزی در بهار سال آینده تکمیل شده و تحویل شهروندان ساکن در پهنه شرقی پایتخت خواهد شد.