ناظران مجلس در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی  انتخاب شدند

Posted by

ناظران مجلس در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی  انتخاب شدند

نمایندگان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب شدند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب نمایندگان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت علی اصغر عنابستانی با ۱۵۸ رای و حسین حاتمی با ۱۵۱ رای از ۱۸۱ رای ماخوذه به عنوان نمایندگان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب شدند.

همچنین در ادامه جلسه، انتخاب سه نفر از نمایندگان جهت عضویت در شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

شهباز حسن پور با ۱۷۱ رای، مجتبی توانگر با ۹۹ رای و محمد علیپور با ۸۳ رای از ۱۵۹ رای ماخوذه عضو شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدند.