اظهارنظر عارف درباره نامزدی محمد هاشمی و رهامی/ رونمایی دستجردی از تاکتیک انتخاباتی جمنا/ پیام جلیلی و محسن رضایی/ مرعشی: اصلاح طلبان 5 نفر را به روحانی پیشنهاد دادند و رئیس جمهور جهانگیری را انتخاب کرد

خبرهای ضد و نقیض از شکایت های مردمی از همه پرسی امروز در ترکیه پس از پایان مهلت ثبت نام

Continue reading